កាន់តែអស្ចារ្យ!! ក្រុមហ៊ុន GKFX (Cambodia) Co,LTD​ មានប្រមូលសិនថ្មីៗ ពិសេសជាច្រើន​ជូនដល់អតិថិជន ទៅតាមកញ្ចាប់សេវាកម្មនីមួយៗ ដើម្បីអបរសាទនៃឳកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ …….

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន GKFX (Cambodia) Co.,LTD​ មានប្រមូលសិនថ្មីៗ ពិសេសជូនដល់អតិថិជនជាច្រើន ទៅតាមកញ្ចាប់សេវាកម្មនីមួយៗ ដើម្បីអបរសាទនៃឳកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ និងមានលក្ខណពិសេសតាមតម្រូវការអតិថិជន ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖​​ ០៩៦៦០០១១១១/ ០១២ ៦២ ៦១ ៦៧/០៨៧ ៥១ ៥០ ០៧ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ support@gkfxcambodia.com គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/gkfxcambodia.trading/?business_id=821363131367774&ref=bookmarks សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីបញ្ជ្រៀបចំណេះដឹងបន្ថែម ដល់សាធារណជនមានបំណងចង់វិនិយោគ ឬកំពុងវិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ (FOREX) ក្រុមហ៊ុន GKFX (Cambodia) Co., LTD បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពី វិស័យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការជួញដូរ រូបិយប័ណ្ណអន្ដរជាតិមាស Read more