ក្រុមហ៊ុន GKFX (Cambodia) Co,LTD ទទួលបានការវាយតម្លៃលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ កម្រិតA.A ដែលមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការល្អ សេវាកម្មល្អ តម្លៃល្អ និងមានស្ថេរភាព សុវត្ថិភាព ដល់អតិថិជន…………..

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន GKFX (Cambodia) ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំលំដាប់អន្តរជាតិ និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន GKG (Global Kapital Group) លំដាប់ពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាន នៅចក្រភពអង់គ្លេស និងមានសាខា១៨ប្រទេស និង២៨ការិយាល័យទូទាំងសាកលលោក និងជាក្រុមហ៊ុនល្បីល្បាយជាពិសេសនៅអាស៊ី​រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ហើយទទួលបាន អាជ្ញាបណ្ណត្រឹមត្រូវ ពីគណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា គ.ម.ក (Regulated by SECC license) ដែលទទួលបានការវាយតម្លៃលំដាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិពី WikiFX កម្រិតពន្ទុក ៧.២៣លើ១០ លំដាប់ A.A ដែលមានប្រវត្តិល្អត្រឹមត្រូវយូរអង្វែង មានស្ថេរភាព សុវត្ថិភាព និងអនុភាពលក្ខណៈអន្តរជាតិ លើពិភពលើក។     កាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន GKFX (Cambodia) Co.,LTD​ Read more